Mgr. Martin Lorenc

advokátní kancelář v Olomouci

Tým, který stojí při vás

JUDr. Petr Kyselák

JUDr. Petr Kyselák

Jsme advokátní kancelář, která působí v Olomouci již více než 20 let. Poskytujeme komplexní právní služby na vysoké profesionální a odborné úrovni. Mezi stálé klienty využívající našich služeb patří také subjekty regionálního i celorepublikového významu.

právní služby

Sepis a posouzení smluv

Sepis a posouzení smluv

Převody nemovitostí, věcná břemena, zápůjčky, nájmy a podnájmy, majetková vypořádání, zástavy, smlouvy o dílo a další

Podnikání a obchodní společnosti

Podnikání a obchodní společnosti

Smlouvy v podnikatelské praxi, obchodní podmínky, obchodní společnosti (jejich založení, chod a zánik), obchodní rejstřík, právní vztahy se zaměstnanci apod.

Zastupování před soudy

Zastupování před soudy

Občanské i obchodní spory, vymáhání pohledávek, exekuce, insolvence, řízení před správními soudy a další řízení

Trestní řízení

Trestní řízení

Obhajoba trestně stíhaných, zastupování poškozených a další právní pomoc v oblasti trestního práva

Konzultace, rozbory, stanoviska<

Konzultace, rozbory, stanoviska

V odvětvích práva veřejného i soukromého, od drobných rad a bezprostředního řešení nastalých situací až po zpracování komplexních analýz a rozborů

Další

Další

Pracovní a rodinné právo, SVJ, spolky a příspěvkové organizace, náhrada škody, práva z vad, právo duševního vlastnictví, přestupky a správní řízení, směnky, nekalá soutěž a mnohá další odvětví

kde nás najdete

Krapkova 452/38,
779 00 Olomouc